Konsultacje Urzędu  Koncepcja zagospodarowania terenu

Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich

Konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Siedlec oraz zainteresowanych grup społeczno zawodowych, instytucji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich.

Do końca zostało: d. i godz.

Aktywne etapy konsultacji

 
Pomoc

Aktywne etapy konsultacji

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Siedlec oraz zainteresowanych grup społeczno - zawodowych, instytucji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich. Pod konsultacje poddaje się dokument koncepcji oraz dwa warianty graficzne koncepcji znajdujące się na dwóch ostatnich stronach dokumentu. Wariant 1 przedstawia zagospodarowanie terenu opracowania zgodnie z obszarami wyznaczonymi w MPZP miasta Siedlce, natomiast wariant 2 przedstawia zagospodarowanie terenu opracowania, w którym zaproponowano zmianę wielkości obszarów 1 KP, 2 KP, 1UK/ZU, 2 US, 2 ZU.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/414/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siedlce

Obszar tematyczny

Koncepcja zagospodarowania terenu

Administrator konsultacji

Agnieszka Skup

Termin konsultacji

03-04-2024 - 30-04-2024

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

01-05-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 03-04-2024
03-04-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Koncepcja zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich
Termin
03-04-2024 - 30-04-2024
Koniec konsultacji: 30-04-2024

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Koncepcja zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Aktywny 198 6 14-04-2024, Niedz., 21:51

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Koncepcja zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich


Do góry