Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami umożliwiających mieszkańcom MOF Siedlce.

Konsultacje zakończone 08-03-2024

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami umożliwiających mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce wniesienie uwag, opinii i wniosków w związku z przygotowaniem projektu pn.: ?Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce?. Projekt jest planowany do realizacji przy wsparciu środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 i będzie realizowany w partnerstwie z gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce: Gminą Siedlce, Gminą Kotuń, Gminą Mokobody, Gminą Wiśniew, Gminą Zbuczyn.

Podstawa prawna

Na podstawie art 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/414/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siedlce. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 4488)

Obszar tematyczny

Komunikacja miejska

Administrator konsultacji

Agnieszka Skup

Termin konsultacji

16-02-2024 - 08-03-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

09-03-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 16-02-2024
16-02-2024

Ankieta

Tytuł
Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
Termin
16-02-2024 - 08-03-2024
Koniec konsultacji: 08-03-2024

Aktywność uczestników

 

  Ankieta Zobacz raport

Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 116 15 06-03-2024, Śr., 20:48

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Ogłoszenie o konsultacjach

Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

Brak załączników

Do góry