Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami umożliwiających mieszkańcom MOF Siedlce.

Konsultacje zakończone 31-10-2023

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami umożliwiających mieszkańcom MOF Siedlce wniesienie uwag, opinii i wniosków w związku z przygotowaniem projektu pn.: "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" zgodnie z opracowanymi dokumentami: Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan-SUMP).

Podstawa prawna

Na podstawie art 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/414/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siedlce. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 4488)

Obszar tematyczny

Komunikacja miejska

Administrator konsultacji

Anna Koziak-Izdebska

Termin konsultacji

10-10-2023 - 31-10-2023

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

31-12-2023

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 10-10-2023
10-10-2023

Ankieta

Tytuł
Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
Termin
10-10-2023 - 31-10-2023
Koniec konsultacji: 31-10-2023

Aktywność uczestników

 

  Ankieta Zobacz raport

Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 168 7 29-10-2023, Niedz., 15:15

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie Nr 319/2023 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Załączniki do etapów harmonogramu


Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

Brak załączników

Do góry