Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 203

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu.

Konsultacje zakończone 15-09-2023

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 203

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.Strategia obejmuje: Miasto Siedlce, Gminę Siedlce, Gminę Wiśniew, Gminę Zbuczyn, Gminę Kotuń oraz Gminę Mokobody.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)

Obszar tematyczny

Dokumenty strategiczne

Administrator konsultacji

Alicja Dzido-Kryńska

Termin konsultacji

25-08-2023 - 15-09-2023

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

16-09-2023

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 25-08-2023
25-08-2023

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
SOOŚ
Termin
25-08-2023 - 15-09-2023
Koniec konsultacji: 15-09-2023

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

SOOŚ

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 107 0 Brak
Do góry