Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii

Konsultacje zakończone 23-06-2023

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.Strategia obejmuje: Miasto Siedlce, Gminę Siedlce, Gminę Wiśniew, Gminę Zbuczyn, Gminę Kotuń oraz Gminę Mokobody.

Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( DZ. U. 2023, poz. 225)

Obszar tematyczny

Dokumenty strategiczne

Administrator konsultacji

Agnieszka Skup

Termin konsultacji

01-06-2023 - 23-06-2023

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

24-06-2023

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 01-06-2023
01-06-2023

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Strategii Rozowju Ponadlokalnego MOFSiedlce
Termin
01-06-2023 - 23-06-2023
Koniec konsultacji: 23-06-2023

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Strategii Rozowju Ponadlokalnego MOFSiedlce

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 126 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Zarządzenie nr 16/2023

Formularz konsultacyjny

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Strategii Rozowju Ponadlokalnego MOFSiedlce


Do góry