Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

Konsultacje społeczne dotyczące projektu: "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin"

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego".

Konsultacje zakończone 24-11-2022

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne dotyczące projektu: "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin"

Szczegółowy opis konsultacji

Przedmiotem dokumentu "Plan transportowy" jest zaplanowanie oferty publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Siedlce tak, aby rozwój tego transportu przebiegał zgodnie z postulatami zrównoważonego rozwoju i uwzględniał potrzeby transportowe mieszkańców. Realizacja celu głównego pozwoli na rozwój organizowanego przez Miasto Siedlce publicznego transportu zbiorowego, który - zgodnie z wizją rozwoju - dzięki dostępności, jakości i efektywności działania, stanie się realną alternatywą dla transportu indywidualnego. Proces rozwoju publicznego transportu zbiorowego będzie uwzględniał ze szczególną uwagą potrzeby osób o ograniczonej mobilności (niepełnosprawnych i z dysfunkcjami ruchowymi oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym), a także zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego rozwoju transportu zbiorowego (Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz 684), zarządzenie Nr 432/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 listopada 2022 r.

Obszar tematyczny

Komunikacja miejska

Administrator konsultacji

Anna Koziak-Izdebska

Termin konsultacji

03-11-2022 - 24-11-2022

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

25-11-2022

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 03-11-2022
03-11-2022

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego
Termin
03-11-2022 - 24-11-2022
Koniec konsultacji: 24-11-2022

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 311 7 24-11-2022, Czw., 21:41

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie Nr 432/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego"

Załączniki do etapów harmonogramu


Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego


Do góry