Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

Konsultacje zakończone 14-11-2021

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

Szczegółowy opis konsultacji

Prezydent Miasta Siedlce zaprasza do konsultacji projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce."

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr /2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce."

Obszar tematyczny

Komunikacja miejska

Administrator konsultacji

Emilia Prachnio

Termin konsultacji

25-10-2021 - 14-11-2021

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

15-11-2021

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 25-10-2021
25-10-2021

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych
Termin
25-10-2021 - 14-11-2021
Koniec konsultacji: 14-11-2021

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 384 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Projekt dokumentu "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce."

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 341/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce."

Załączniki do etapów harmonogramu


Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

Projekt dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce."

Projekt dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce."


Do góry