Konsultacje Urzędu  Rewitalizacja

Konsultacja projektu dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023

Konsultacja projektu dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023

Konsultacje zakończone 19-07-2021

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja projektu dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023

Szczegółowy opis konsultacji

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce nr 174/2021 z dnia 1.07.2021

Obszar tematyczny

Rewitalizacja

Administrator konsultacji

Alicja Kruk

Termin konsultacji

05-07-2021 - 19-07-2021

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

05-08-2021

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 05-07-2021
05-07-2021

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023 - aktualizacja
Termin
05-07-2021 - 19-07-2021
Koniec konsultacji: 19-07-2021

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023 - aktualizacja

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 439 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023 - aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023 - aktualizacja


Do góry