Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Siedlce do 2032 roku


Opiniowanie dokumentu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku


Raport oraz przebieg konsultacji dokumentu

 
Pomoc

Raport oraz przebieg konsultacji dokumentu

Konsultacje dokumentu zostały zakończone 07-02-2022

Szczegóły dokumentu

 
Pomoc

Szczegóły dokumentu

Tytuł

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku

Opis

Zapisy Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku są zgodne z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Celem niniejszego Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta do 2032.

Termin konsultacji dokumentu

18-01-2022 - 07-02-2022

Aktywność uczestników

 
Pomoc

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 408 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Lista załączników

Załącznik nr 3 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku

Do góry