Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych


Opiniowanie dokumentu

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych


Raport oraz przebieg konsultacji dokumentu

 
Pomoc

Raport oraz przebieg konsultacji dokumentu

Konsultacje dokumentu zostały zakończone 14-11-2021

Szczegóły dokumentu

 
Pomoc

Szczegóły dokumentu

Tytuł

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

Szczegółowy opis konsultacji

Projekt dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce." skierowany do konsultacji społecznych.

Opis

Projekt analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych.

Termin konsultacji dokumentu

25-10-2021 - 14-11-2021

Aktywność uczestników

 
Pomoc

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 387 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Lista załączników

Projekt dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce."

Projekt dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce."

Do góry