Konsultacje Urzędu

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Koncepcja zagospodarowania terenu

  Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich

  Konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Siedlec oraz zainteresowanych grup społeczno zawodowych, instytucji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich.

  Termin: 03-04-2024 - 30-04-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

  Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

  Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami umożliwiających mieszkańcom MOF Siedlce.

  Termin: 16-02-2024 - 08-03-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Projekt współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

  Termin: 13-10-2023 - 31-10-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

  Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

  Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami umożliwiających mieszkańcom MOF Siedlce.

  Termin: 10-10-2023 - 31-10-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

  Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 203

  Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu.

  Termin: 25-08-2023 - 15-09-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP)

  Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu SUMP interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu.

  Termin: 25-08-2023 - 15-09-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

  Przedłużenie Konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na l

  Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii

  Termin: 26-06-2023 - 10-07-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

  Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.

  Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii

  Termin: 01-06-2023 - 23-06-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do roku 2025 z perspektywą do 2030 roku

  Projekt dokumentu

  Termin: 30-01-2023 - 21-02-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu: "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin"

  Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego".

  Termin: 03-11-2022 - 24-11-2022

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Projekt współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

  Termin: 08-11-2022 - 23-11-2022

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

  Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Siedlce do 2032 roku

  Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej na temat działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce.

  Termin: 18-01-2022 - 07-02-2022

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

  Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

  Termin: 30-11-2021 - 20-12-2021

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

  Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

  Termin: 25-10-2021 - 14-11-2021

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Projekt współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

  Termin: 13-10-2021 - 26-10-2021

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Rewitalizacja

  Konsultacja projektu dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023

  Konsultacja projektu dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023

  Termin: 05-07-2021 - 19-07-2021

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry