Konsultacje Urzędu

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Projekt współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

  Termin: 2023-10-13 - 2023-10-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

  Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

  Konsultacje społeczne dotyczące zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami umożliwiających mieszkańcom MOF Siedlce.

  Termin: 2023-10-10 - 2023-10-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

  Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 203

  Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu.

  Termin: 2023-08-25 - 2023-09-15

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP)

  Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu SUMP interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu.

  Termin: 2023-08-25 - 2023-09-15

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

  Przedłużenie Konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na l

  Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii

  Termin: 2023-06-26 - 2023-07-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokumenty strategiczne

  Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.

  Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii

  Termin: 2023-06-01 - 2023-06-23

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do roku 2025 z perspektywą do 2030 roku

  Projekt dokumentu

  Termin: 2023-01-30 - 2023-02-21

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu: "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin"

  Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego".

  Termin: 2022-11-03 - 2022-11-24

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Projekt współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

  Termin: 2022-11-08 - 2022-11-23

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

  Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Siedlce do 2032 roku

  Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej na temat działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce.

  Termin: 2022-01-18 - 2022-02-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona Środowiska

  Program ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030

  Termin: 2021-11-30 - 2021-12-20

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

  Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

  Termin: 2021-10-25 - 2021-11-14

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Projekt współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

  Termin: 2021-10-13 - 2021-10-26

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Rewitalizacja

  Konsultacja projektu dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023

  Konsultacja projektu dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023

  Termin: 2021-07-05 - 2021-07-19

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry