Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich


Opiniowanie dokumentu

Koncepcja zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich

Do końca zostało:
d. i godz.

Twoja opinia

 
Pomoc

Twoja opinia

Informacja

Aby wziąć udział w konsultacjach musisz być zalogowany.

Zgłoszone opinie oraz propozycje zmian

 
Pomoc

Zgłoszone opinie oraz propozycje zmian

Treść oryginalna
Dotyczy propozycji amfiteatru.
propozycja zmiany

Autor: Jakub Gruda Data: 03-04-2024, 20:39

Hala widowiskowo-sportowa.
Uzasadnienie
W tym miejscu i w takim układzie jak jest on pokazany w obu koncepcjach, jest to nie trafiona inwestycja, a na pewno nie jest zyskowna dla miasta, w miejsce planowanego amfiteatru dużo więcej korzyści dla miasta przyniesie hala widowiskowo sportowa którą będzie można również wykorzystywać na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne jak również na większe imprezy sportowe.
Treść oryginalna
2.6.2.6 ekologiczny plac zabaw
propozycja zmiany

Autor: Katarzyna Zalewska Data: 05-04-2024, 21:13

W koncepcji brakuje elementu zacienienia. Chciałabym aby większą część placu zabaw posiadała zacienienie w postaci specjalnych żagli lub plandek.
Uzasadnienie
Odpowiednie zacienienie umożliwi bezpieczne korzystanie z placu zabaw w okresie letnim. Większość placów zabaw w Siedlcach nie jest zacieniona, nagrzane elementy są niemożliwe do użytkowania, a dzieci są narażone na szkodliwe działanie promieni słonecznych i przegrzanie.
Treść oryginalna
W przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu Błoni siedleckich w dwóch miejscach w dokumencie uwzględniono Ustawę o dostępności: toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i pokój wyciszeń dla osób neuroróżnorodnych, a reszta?
Nikt się nie pochylił nad tym żeby dostosować przestrzeń i obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w taki sposób żeby można było z nich skorzystać.
propozycja zmiany

Autor: Renata Orłowska Data: 06-04-2024, 21:58

Moją propozycją jest uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy projektowaniu zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich.
Uzasadnienie
W Siedlcach znajduje się Uczelnia Integracyjna na której kształcą się osoby z RÓŻNYMI niepełnosprawnościami. Absolwenci pozostają w Siedlcach, zakładają rodziny, pracują, płacą podatki warto dostrzec tę niemałą grupę wyborców i obywateli Siedlec. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Treść oryginalna
Ogólnie o koncepcji i lokalizacji
propozycja zmiany

Autor: Anonimowy Data: 14-04-2024, 21:25

Konieczna jest zmiana lokalizacji proponowanych rozwiązań. Dla obiektów przyciągających użytkowników z całego regionu (baseny) należy wyznaczyć lokalizację na terenach mniej cennych przyrodniczo i zlokalizowanych bliżej dróg dojazdowych do miasta, zwłaszcza tych o dużych przepustowościach, np. wschodnie lub południowe krańce miasta. Cała reszta (amfiteatr, plac zabaw, infrastruktura sportowa, dyskoteka itd.) rozlokowana powinna zostać po całym mieście, zwłaszcza w pobliżu terenów mieszkalnych, w bliskim dostępie dla mieszkańców. Szczególnie miejscach sprzyjających ich rentowności i częstotliwości eksploatacji.
Uzasadnienie
Pomysł na inwestycję oraz poszczególne jej elementy jest ciekawy i korzystny dla Siedlec. Sama lokalizacja ? Błonia Siedleckie jest dla niej krytycznie zła.
Projekt ma być realizowany na bazie MPZP uchwalonego w 2003 r. W tamtym czasie Polska nie była jeszcze w UE, nie było terenów Natura2000, z którymi sąsiaduje obszar opracowania, układ drogowy i poziom zagospodarowania miasta były zupełnie inne i miały prostać innym wyzwaniom, m.in. mniejszej liczbie samochodów.
Ustalenia tamtej uchwały należy więc uważać za przestarzałe i zdezaktualizowane, nie przynoszące korzyści miastu.
Błonia są naturalnym obszarem, domem flory i wielu gatunków zwierząt (nie tylko drobnych, ale gryzoni, zajęcy, bobrów, saren, łosi, wielu ptaków itd.)
Ponadto jest to magazyn retencyjny miasta (spływ powierzchniowy z miasta jest w kierunku północnym). To także strefa buforowa między dziką przyrodą a domostwami i gęstą zabudową.

Z perspektywy centrum Siedlec, w wyniku realizacji, należy się spodziewać całkowitego zablokowania i tak zakorkowanego miasta. Ze względu na regionalny charakter niektórych elementów projektu (baseny). Pojawi się wiele samochodów nadciagających spoza Siedlec, lokalizacja na Błoniach sprawia, że wszyscy Ci ludzie, podróżujący po drogach o dużej przepustowości przejechać będą musieli całe miasto w celu dostania się do obiektu. Nie pomaga tej sytuacji fakt braku dokończenia północnej obwodnicy miasta, która zakończyła na budowie ulicy północnej, nie zmieniając tym samym praktycznie miejsca wprowadzania ruchu do miasta.

Dość absurdalne wydaje się także lokalizowanie dyskoteki na obrzeżach miasta, przy terenie poważnej ochrony przyrody. Pomijając aspekty środowiskowe, przedsięwzięcie to będzie nierentowne i trudne może być znalezienie inwestora, który będzie chciał w tym miejscu prowadzić biznes tego typu.

Zagospodarowanie Błoń powinno skupić się na pozostawieniu obszaru przyrodniczego i udostępnieniu go publiczności np. za pomocą drewnianych kładek i pomostów, wzbogaconych o elementy edukujące o lokalnej przyrodzie. Przedstawione w omawianym dokumencie pomysły świetnie sprawdzą się w innych lokalizacjach na terenie miasta. Wszystkie elementy poza basenami rozlokowane powinny być w bardziej zabudowanej części miasta, gwarantując bliską dostępność dla mieszkańców i szerokie grono odbiorców, co zmaksymalizuje poziom ich wykorzystania i sensowność przedsięwzięcia. Same baseny można zlokalizować na obszarze mniej cennym przyrodniczo i bliżej dróg doprowadzających użytkowników z poza miasta.
Brak aktywności
Treść oryginalna
R. 2.6.2.3 Stojaki rowerowe
propozycja zmiany

Autor: Maria Drosio Data: 14-04-2024, 21:40

Zwiększenie liczby miejsc postojowych dla rowerów - dostosowanie projektu do realiów, danie szansy mieszkańcom na korzystanie z innych środków transportu niż samochód.
Uzasadnienie
Model stojaków rowerowych jest dobrze dobrany (warto także rozważyć rozwiązania znane z holenderskich parkingów rowerowych, które zminimalizują zajętą powierzchnię, a zmaksymalizują ilość miejsc na rowery).
Określenie ilości stojaków na 5 jest wyrazem ignorancji i bagatelizowania konieczności odciążenia miasta od ruchu samochodowego. Nawet pomimo kompletnego braku odpowiedniej infrastruktury, wielu mieszkańców Siedlec (zwłaszcza młodzieży i rodzin z dziećmi, którzy są grupą docelową inwestycji) wybiera rower jako środek transportu. Pozbawienie projektu parkingu rowerowego (np. w postaci kilkudziesięciu miejsc rowerowych pod wiatą) skutecznie ograniczy lub uniemożliwi możliwość dostania się do inwestycji rowerem.
Biorąc pod uwagę fakt, że zaplanowane usługi mają charakter regionalny i przyciągnął ludzi spoza Siedlec, którzy z braku innych możliwości na pewno przyjadą samochodem, zmuszanie do tego także mieszkańców Siedlec sprawi jedynie, że znacząco zwiększy się zapotrzebowanie na m2 powierzchni pod parking, zwiększy się poziom zakorkowania miasta i poziom zanieczyszczenia powietrza.
Treść oryginalna
R. 2.6.2.6 Ekologiczny plac zabaw
propozycja zmiany

Autor: Maria Drosio Data: 14-04-2024, 21:51

Lokalizowanie podobnych obiektów przy terenach mieszkalnych, w parkach kieszonkowych, parkach itd. Podana propozycja zrealizowana w tym miejscu nie ma nic wspólnego z ekologią.
Uzasadnienie
Stwierdzenie ?Ekologiczny plac zabaw? należy tu traktować jako hasło reklamowe wpisujące się w nośną i popularną retorykę.
Ma on zostać wybudowany na terenach, które są aktywne biologicznie i bezpośrednio przylegają do obszarów objętych poważną ochroną przyrodniczą. Już sam proces budowy zdegraduje istniejącą florę i znacząco wpłynie na warunki życia fauny (nie tylko insekty i drobne gryzonie, ale zające, bażanty, sarny, łosie, bobry, wiele gatunków ptaków, itd.).
Na plus można ocenić samą koncepcję placu i wykorzystanie naturalnych materiałów. Podobne place zabaw należy jednak lokalizować wśród osiedli mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, parkach kieszonkowych, parkach, itp., gdzie świetnie by się sprawdziły. Lokalizowanie podobnego rozwiązania z dala od domostw jest nieużyteczne.
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności

Pomoc

 

Wskaż miejsce

Wskaż miejsce w dokumencie, które chcesz opiniować i doprecyzuj je, wklejając w pole Tekst aktualny dokumentu oryginalną treść lub wskazując dokłanie miejsce w dokumencie, np. punkt 1, ustęp 6 itp.

Zaproponuj zmianę

Wprowadź swoją propozycję zmiany, wpisując w pole Twoja propozycja zmiany jej treść. Możesz wyrazić swoją opinię wielokrotnie. W formularzu wprowadzaj opinię do pojedynczego elementu np. punktu, ustępu itp.

Zapisz

Zanim zapiszesz i wyślesz swoją opinię, sprawdź, czy jest kompletna i zgodna z tym, co chciałeś w niej zawrzeć. PAMIĘTAJ, WYSŁANEJ OPINII NIE MOŻNA BĘDZIE ZMIENIĆ

Szczegółowe zasady


1. Możesz wyrazić dowolną liczbę opinii.
2. Wyrażaj swoje opinie do pojedynczego punktu, ustępu, czy fragmentu tekstu. Ułatwi to czytanie wyrażonych opinii innym oraz późniejszą ich analizę osobom, które mają merytorycznie ocenić wyniki konsultacji.
3. Pole Uzasadnienie nie jest obowiązkowe, ale jego uzupełnienie pozwoli wszystkim lepiej zrozumieć Twoją opinię.
4. Jeżeli chcesz pisać od nowej linii, użyj przycisku ENTER.

Do góry