Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 203

Status konsultacji: Zakończone

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


SOOŚ

Etap konsultacji zakończony: 15-09-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry