Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP)

Status konsultacji: Zakończone

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Etap konsultacji zakończony: 15-09-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry