Przedłużenie Konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na l

Status konsultacji: Zakończone

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Strategii Rozowju Ponadlokalnego MOFSiedlce

Etap konsultacji zakończony: 10-07-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry