Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.

Status konsultacji: Zakończone

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Strategii Rozowju Ponadlokalnego MOFSiedlce

Etap konsultacji zakończony: 23-06-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry