Konsultacja projektu dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023

Status konsultacji: Zakończone

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023 - aktualizacja

Etap konsultacji zakończony: 19-07-2021

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry